راهنما در خرید تجهیزات باشگاه بدنسازی

معرفی انواع تجهیزات بدنسازی

بخش اول این مقاله معرفی وزن های آزاد

وزن های آزاد پایه ترین و ابتدایی ترین شکل تجهیزات بدنسازی می باشد. دلیل (وزن آزاد) نامیده شدن آنها این است که هیچ قرقره، کابل، پین یا وزنه انباشته شده در آن ها وجود ندارد. وزن های آزاد در برگیرنده هالتر ها، دمبل ها و وزنه ها هستند.

 • هالتر چیست:

  • میله ای از جنس آهن می باشد که بین ۱ تا ۲.۵ متر طول داشته و وزنه ها در دو طرف آن جای گیری می شود. طریقه انجام تمرین با دو دست می باشد و به طور کلی برای تمرین: جلو بازو، پشت بازو، سر شانه، سینه مورد استفاده قرار می گیرد.
 • دمبل چیست:

 • یک هالتر کوتاه است، که بین ۲۵ تا ۴۰ سانتی متر طول دارد. طریقه انجام تمرین با هر دست می باشد. در هر باشگاه بدنسازی یک قفسه تعبیه شده است که مجموعه ای از دمبل ها با وزن ثابت بین ۱ کیلوگرم ، ۵ کیلوگرم ، ۱۵ کیلوگرم و بیشتر را در برمیگیرد.
 • هالتر یا دمبل ؟

  • هالتر

   • برای دوره های اول تمرین به همراه دستگاه لازم است، چون کنترل هالتر بهتر از دمبل انجام می شود. با استفاده از هالتر شما می توانید وزنه بیشتری را بزنید برای مثال در حرکاتی مثل ددلیفت و اسکات، دمبل سنگین قابل اسفاده نیست ولی با هالتر می توان وزنه زیادی را در هنگام تمرین انجام داد و به همین دلیل برای افزایش قدرت پایه کافی است.
  • دمبل

   • داری حداکثر فراخوانی تارهای عضلانی در انجام حرکت بوده و در درگیر کردن عضلات ثابت مانند ساعد و… بخاطر حفظ ثبات دمبل موثر است و باعث ایجاد تعادل در قدرت و حجم در افرادی می شود که به عنوان مثال در یک اندام (مثل پشت بازو) عدم تعادل دارن.
 • صفحات وزنی چیست:

  •  صفحات دایره ای شکلی می باشند که وزن آنها بین ۰.۵ تا ۵۰ کیلو گرم متغیر است. این صفحات در جنس های آهن و پلاستیک موجود است ولی در بدنسازی حرفه ای  به دلیل افزایش وزن و نیروی ثقل، باید حتما از صفحات وزنی آهنی استفاده کرد. تمام صفحات وزنی موجود در باشگاه ها از فلز ساخته شده اند و پلاستیک نیستند.